Ädelmetallen platina är ungefär 30 gånger så sällsynt som guld och kostar i normala fall flera gånger så mycket. Ett smycke i platina är därför väldigt exklusivt, särskilt om det kommer med en ädelsten. Man har räknat fram att allt platina som utvunnits hittills nätt och jämnt skulle räcka till en kub med 25 meter långa sidor.

VAD ÄR PLATINA?

Platina (platinum på engelska) är ett grundämne och brukar räknas som den mest exklusiva och dyrbara ädelmetallen av alla. Den årliga produktionen av platina är omkring 130 ton, medan det utvinns över 2 000 ton guld varje år.

Platina är ett populärt material i smycken, framför allt i vigsel- och förlovningsringar. Samtidigt används mer än hälften av all platina inom tillverkningsindustrin. Inte minst vid fordonstillverkning där man ofta använder platina i katalysatorer till förbränningsmotorer.

Det är komplicerat att rena platina då den sällan uppträder i helt ren form i naturen. Den platina man hittar är nästan alltid mixad med andra metaller. Man brukar räkna med att det tar sex månaders arbete och att det går åt omkring tio ton malm för att utvinna ett ounce (28,3 gram) platina.

VAR BRYTS PLATINA?

Platina förekommer naturligt i Sydamerika, där metallen kan hittas i vissa bergsfloder.  Idag kommer nästan all platina som säljs på världsmarknaden kommer från två ställen. Bushveld Complex strax norr om Pretoria i Sydafrika och en gruva i Norilsk-Talnachregionen i de norra delarna av ryska Sibirien.

Från de här två fyndigheterna kommer idag ungefär 90 procent av all platina. Det mesta av den resterande platinan bryts i Kanada.

PLATINA: HISTORIA OCH EGENSKAPER

Platina har använts av ursprungsbefolkningar, framför allt i Central- och Sydamerika i flera tusen år. Men det var först på 1700-talet som någon studerade platinan närmare ur ett vetenskapligt perspektiv. Svensken Henrik Teofilus Scheffer vid Kungliga Myntverket var den förste att slå fast att platina var en självständig metall och ett grundämne.

Det var först under 1900-talet som man lärde sig att använda platina på ett kostnadseffektivt sätt. Anledningen är att platina är väldigt hårt och svårt att bearbeta. Dessutom smälter platina först vid riktigt höga temperaturer, smältpunkten är 1772 grader och den börjar koka först vid 3827 grader.

Platina är också en metall med väldigt hög densitet. En bit platina väger 60 procent mer än en lika stor bit guld i 18 karat. Fördelen är att platina tack vare den höga densiteten är väldigt hållbart och tåligt. Särskilt jämfört med guld som i sina renaste former är mjukt och lätt repas eller blir kantstött.

Platina är omkring dubbelt så hållbart som guld och väldigt korrosionsbeständigt, det går inte ens att lösa upp i saltsyra. En annan fördel är att metallflisor inte lossnar från platina när den repas. Ingen platina förloras alltså.

Platina har en hårdhet på 4,3 på Mohs hårdhetsskala. Inte så hårt alltså, stål har en hårdhet på 7 på samma skala. I ren form är platina mjukt och formbart. Men den blir väldigt hård när den blandas med andra metaller. Smycken i ren platina är också ett bra val för dig som är allergisk då det är ytterst ovanligt med överkänslighet mot platina.

VAD ANVÄNDS PLATINA TILL?

Under de senaste decennierna har man börjat använda platina inom allt fler områden i industrin. Utöver katalysator används platina även i pacemakers, i neurokirurgisk utrustning och tandläkarverktyg. Men också vid behandling av cancer och i kretskort till datorer och annan elektronik.

När det gäller smycken används platina främst ringar som förlovningsringar och vigselringar. Det har också blivit allt vanligare att både privatpersoner och företag investerar i och handlar med platina på samma sätt som med guld. Många investerare köper innehav i ädelmetaller för att balansera upp sin aktieportföljer. Anledningen är att råvaror, framför allt ädelmetaller, är en mer stabil och säker investering än många aktier. Platinapriset tenderar dock att svänga kraftigare än guld på världsmarknaden.

PLATINA – EN AV ELVA ÄDELMETALLER

Den klassiska definitionen av ädelmetaller är metaller som inte utsätts för korrosion. De påverkas alltså inte av syret i luften och rostar därför inte. Det finns sammanlagt elva ädelmetaller i det periodiska systemet. Koppar rostar inte heller och är rent tekniskt sett en ädelmetall, men räknas i dagligt tal inte till ädelmetallerna.

I de periodiska systemet är följande metaller ädla: guld, silver, platina, palladium, rodium, rutenium, iridium, rhenium, osmium, kvicksilver och koppar.

De är ädla i den kemiska bemärkelsen eftersom de är beständiga mot korrosion och inte heller tar skada av vatten. Enligt svensk lagstiftning är det dock bara guld, silver och platina som är ädla metaller.

Platina tillhör en av en grupp liknande metaller som kallas platinafamiljen och omfattar flera grundämnen. Till platinafamiljen räknas:

  • platina
  • palladium
  • osmium
  • rodium
  • rutenium
  • iridium

PRIS PÅ PLATINA

Platina är dyrt. Vanligtvis brukar platinapriset ligga flera gånger högre än guldpriset. I skrivande stund är faktiskt platina billigare än guld. Konsumentpriset för båda metallerna vid köp av en tacka 100 gram ligger omkring 400 kronor grammet. För tillfället (2019) är priset för en tacka platinan dock snäppet lägre än motsvarande mängd guld.

PLATINA SOM INVESTERING

Platina är ett mycket populärt och efterfrågat material för smycken och precis som guld väldigt värdefullt. Delvis tack vare dess hypnotiskt vackra, vitskimrande utseende. Men också på grund av att det är slitagetåligt och korrosionsfritt. En annan anledning är att väldigt få är allergiska mot platina, vilket gör det till ett bra materialval för smycken.

Priset på platina har historiskt följt konjunkturcyklerna nära. Platinapriset tenderar att gå upp kraftigt under högkonjunkturer och rasa under lågkonjunkturer och kriser. Anledningen är att materialet handlas flitigt på världens råvarubörser och används i stor utsträckning i tillverkningsindustrin. Vid ekonomiska svackor sjunker efterfrågan i takt med den allmänna konjunkturen.

Av den anledningen kan platina vara en god investering på kort sikt, i alla fall för de som har resurser och kunskaper att köpa och sälja vid rätt tillfälle. Men man ska komma ihåg att platina är en långt mindre säker investering än guld.

I normala fall ligger priset för platina på en högre nivå än guldpriset. Samtidigt tenderar priset för platina att fluktuera betydligt mer och snabbare än guldpriset. Ett exempel på sådana fluktuationer är finanskrisen 2008 då priset på platina över en natt föll med 65 procent efter att precis innan nått en toppnotering.

Platinapriset påverkas också på längre sikt av konjunkturcyklerna i takt med att efterfrågan på lyxartiklar som smycken men även bilar minskar. Just 2008 fanns också ett ovanligt stort utbud av platina på världsmarknaden. Något som fick till följd att prisfallet blev ännu kraftigare än det blev för liknande varor när krisen bröt ut.

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Totalsumma:
0,00:-
Totalsumma:
0,00:-
Continue Shopping
0