Diamanter

Vigselring i vitguld med vit diamant.

Diamant – Världens hårdaste ämne

“Diamant” kommer från grekiskans Adamas och betyder oövervinnerlig. Och troligt är att denna oövervinnerligheten är på grund av diamantens hårdhet. Diamanten är det hårdaste mineral som naturen skapat. man brukar mäta hårdhet i Mohs hårdhetsskala. Du kan själv testa hemma genom att repa två olika mineraler mot varandra. Den som repar den andra är hårdast. Skalan är från 1 till 10. Diamanten är en tia!

Olika carat på diamanter

Så värderas diamanter

När man ska värdera diamanter så värderar man dom efter diamanternas “4C”. Dessa fyra c står för Renhet, Vikt, Färg och slipning. På engelska så är det Clarity, Carat, Color och Cut, därav de 4 C:na.

  1. C A R A T – “Carat” gällande en diamant får inte blandas ihop med renhetsmåttet “karat” för guld. Carat är nämligen vikten på diamanten. En carat är 0,2 gram.
  2. C L A R I T Y – För att mäta renheten av en diamant så förstoras diamanten med exempelvis en lupp och därefter så graderas den enligt en skala. Kanske har du hört ordet ”luppren”? Diamanten på bilden har SI=Small inclusions. (Små inneslutningar) enligt denna gradering.
  3. C O L O U R – Att kalla det färg är egentligen lite missvisande. Det man tittar efter när man undersöker en diamant är i faktiskt avsaknaden av färg. Ju mer avsaknad av färg en diamant har desto ovanligare och värdefullare är den. Man brukar gradera färgen i en skala från D till Z. Färgen på en diamant bedöms bäst i dagsljus eller dagsljusbelysning.
  4. C U T – Diamantens höga ljusbrytningsindex skapar i kombination med en korrekt slipning det vi kallar “eld i stenen”. Vanliga slipformer är fullslipade briljanten, 8-kantslipade briljanten, rosenstenen, Carré- och baguetteslipning.

 

Läs också >> Lista över populära ädelstenar

 

Diamanter i olika färger.

Här visas diamanter i olika färger samt slipformer

 

Diamanter olika slipningar.

 

I vår webshop kan du köpa lösa diamanter så väl som diamanter i smycken.