Innehåll – snabblänkar

 

Introduktion

De flesta behöver någon gång i livet teckna ett lån för att täcka en utgift eller kanske för att finansiera köp av en bostad. Många av oss behöver också vid ett eller flera tillfällen ett lite mindre lån med kortare löptid av en eller annan anledning.

Kanske har du fått en skada på bilen, en läcka i köket eller har något annat som behöver lagas. Kanske behöver du besöka tandläkaren akut eller står inför en annan kostnad som inte går att skjuta upp.

Eller så har du råkat på en möjlighet att köpa någonting viktigt men har inte tillräckligt med pengar för att slutföra affären. Enkelt uttryckt. Du behöver få loss pengar. Snabbt.

För dig som inte har en fast anställning, driver eget, eller är projektanställd (vilket omfattar en allt större andel av befolkningen) kan det vara svårt att hitta lån till rimliga villkor.

Men det är inte omöjligt – det finns flera alternativ som gör det möjligt att låna pengar utan inkomst. Här går vi igenom olika låneformer och berättar hur även du som inte har en fast inkomst kan låna pengar – utan att det behöver kosta skjortan.

 

Vad krävs för att låna pengar?

För att låna pengar, oavsett vilken typ av lån det gäller, krävs alltid en motprestation. Vid alla lån så betalar du en ränta som kompensation för förmånen att få låna pengar.

Räntan kommer du inte undan. Oavsett om det rör sig om ett smslån, större privatlån eller bostadslån. Det är så långivaren tjänar sina pengar, ingen lånar ut pengar gratis.

Vad som skiljer de olika låneformerna åt är hur långivaren hanterar säkerheten för lånet. Man kan grovt sett dela in lån för privatpersoner i två olika kategorier. Lån med säkerhet och lån utan säkerhet. Lån utan säkerhet kallas också blancolån eller privatlån.

 

Privatlån

Ett privatlån innebär att du lånar utan säkerhet och oftast är fri att använda pengarna till vad du vill. I stället för en materiell säkerhet är det du personligen som är säkerhet för lånet.

Eftersom det inte finns någon säkerhet för lånet som långivaren kan använda för att täcka förlusten som uppstår om du som låntagare inte har möjlighet att betala tillbaka tar de oftast ut en högre ränta. Långivare som lånar ut pengar utan säkerhet gör alltid en kreditupplysning innan de godkänner ansökningar.

Det gör de för att reda ut låntagarens återbetalningsförmåga, alltså att reda på om du klarar av att betala tillbaka lånet tillsammans med tillhörande räntor i tid.

Långivaren är också skyldig enligt lag att göra en kreditupplysning, för att minska risken att folk drar på sig skulder som de sedan inte klarar av att betala.

 

Lån med säkerhet

Vid större lån som bil- och bostadslån krävs alltid någon form av säkerhet. Oftast är det varan du lånar till som utgör säkerhet, alltså bilen eller bostaden.

Om du inte kan betala tillbaka tar banken tillbaka säkerheten (i praktiken säljs den på exekutiv auktion via en mellanhand om lånet förfaller).

Det gör att långivare tar en mindre risk och kan därför låna ut större belopp och till lägre ränta än vad du skulle få med ett lån utan säkerhet.

 

Hur mycket inkomst behöver jag för att låna?

När du tecknar ett lån hos en bank eller annat kreditinstitut görs alltid en kreditprövning. Det gör man för att reda ut din betalningsförmåga, d.v.s. din förmåga att betala tillbaka lånet och tillhörande ränta.

Vid kreditprövningen tittar man på saker som eventuella tidigare skulder, befintliga skulder, boendesituation, om du har barn under 18 år, eventuella betalningsanmärkningar och din anställningsform. En av de viktigaste faktorerna är din inkomst. Ju högre inkomst du har desto lättare blir det att låna.

Med en högre inkomst har du också goda möjligheter att få en bra ränta på ett privat- eller bolån. En högre inkomst innebär nämligen att du har en starkare återbetalningsförmåga.

Banken tar då en mindre risk och kan i gengäld, ofta, erbjuda en lägre ränta. De flesta långivare som ger ut privatlån (lån utan säkerhet) kräver att du har en årsinkomst på minst 120 000 kronor.

Men inkomstkravet kan variera beroende på vilken bank du vänder dig till. Hos vissa banker räcker det med 100 000 kronor per år, andra kräver du tjänar minst 150 000 per år eller mer.

 

KALP-analys

Hur mycket du kan låna beror i sin tur på vilken typ av lån du tecknar och hur mycket pengar du tänker låna. Efter att du ansökt om ett lån, i samband med kreditprövningen, kommer banken räkna på hur mycket du kan klarar av att betala.

Vid den här analysen som ofta kallas KALP-kalkyl, eller kvar att leva på-kalkyl, beräknar banken hur mycket pengar du kvar efter att amorteringar och räntebetalningar.

För att bli beviljad ett lån på det belopp du är ute efter ska du ha tillräckligt mycket pengar kvar varje månad för att täcka dina fasta utgifter som mat, transportkostnader, försäkringar, mobil- och bredbandsabonnemang etc.

Det räcker alltså inte med att ha precis tillräckligt mycket pengar kvar för att täcka lånet. Dina pengar ska även räcka till en skälig levnadsstandard. Bankerna vet av erfarenhet att risken är stor att låntagare inte betalar annars.

Hur mycket inkomst du behöver för att låna ett visst belopp beror alltså på dina livsomständigheter. Om du exempelvis har barn, behöver åka bil till jobbet och lån sedan tidigare behöver du ha tillräcklig inkomst för att kunna täcka de kostnaderna efter att lånekostnader är betalda.

Då behöver då en högre inkomst för att låna ett visst belopp än en person som är skuldfri, inte har barn och kan promenera till jobbet.

 

Kalkylränta (bolån)

Bankerna tillämpar också egna regler för hur mycket man kan låna i förhållande till inkomst. De här reglerna är främst kopplade till bolån och skiljer sig mellan olika banker.

Hos banker som SBAB kan du maximalt ta ett lån på 5 gånger hushållets gemensamma årsinkomst. Andra har satt gränsen vid 6,5 gånger årsinkomsten.

Vio bolån tillämpar också bankerna något som heter kalkylränta. Kalkylränta är den räntan du ska klara av att betala, inte den ränta du får på själva lånet. Hos det största bankerna ligger kalkylräntan på runt 7 till 8 procent.

Om vi antar att du lånar 1 000 000 kronor och banken har en kakylränta på 7,5% så ska du alltså klara av betala 6 250 kronor i månaden enbart i räntekostnader.

 

Pantlån – Hos pantbanken krävs ingen inkomst för att låna<

Ovanstående gäller naturligtvis inte när du lånar pengar hos en pantbank. När du tecknar ett pantlån lämnar du istället in en värdesak som säkerhet för lånet.

Kan du inte betala har pantbanken möjlighet att sälja varan på auktion och kan på så sätt täcka sina kostnader. Därför behöver pantbanken inte göra någon kreditprövning och inga inkomstkrav finns. Har du en värdesak att panta kan du låna pengar upp till varans värde (på andrahandsmarknaden) – varken mer eller mindre.

 

Vad räknas som inkomst?

Inkomsten är som vi sett en viktig faktor när du lånar pengar. Konsumentkreditlagen som reglerar lån utan säkerhet för privat konsumtion slår fast att det inte är tillåtet att låna ut pengar till personer som saknar inkomst. Men vad räknas egentligen som inkomst?

Inkomst kan komma i flera former. När man talar om inkomst och inkomstkrav i förhållande till lån är det oftast löpande inkomst från anställning eller eget företag som avses.

 

Andra typer av inkomster

Inkomst kan också vara i form av pension, sjuklön eller föräldrapenning. Självklart kan man även ha andra inkomster som stipendier eller avkastning på kapital och sparande.

Bidrag räknas inte som fast inkomst och kan inte användas som underlag när du söker ett lån. stipendier och olika former av bidrag. Men vad som räknas som inkomst skiljer sig emellertid åt mellan olika långivare.

 

– Inkomst från bidrag och försäkringar

En del långivare räknar även pengar från exempelvis a-kassa och försäkringskassan som inkomster så länge de inte utgör den enda inkomsten. Andra gör det inte. Försörjningsstöd (socialbidrag) räknas aldrig som inkomst i det här sammanhanget.

Det är inte möjligt att teckna ett banklån om du tar emot försörjningsstöd. Studielån räknas generellt inte heller som en inkomst, men det är möjligt att vissa långivare kan räkna bidragsdelen av studiemedel som en inkomst.

 

Inkomst från fast anställning

När du lånar pengar hos en bank är fast inkomst i form av lön från en fast anställning att föredra. Bankerna kan även använda varierande inkomster från exempelvis eget företagande, frilansuppdrag och liknande som underlag. Men fasta inkomster är så gott som alltid bättre.

Har du en tillsvidareanställning kan du inte sägas upp hur som helst. Det innebär att det statistiskt sett är säkrare att låna ut pengar till personer med fast anställning – kreditrisken är mindre. Det innebär att de ofta kan erbjuda en lägre ränta i gengäld.

 

Så kan du låna utan deklarerad inkomst

 

Du saknar inkomst men har sparkapital

Att du saknar anställning och en fast inkomst behöver inte betyda att det är omöjligt att låna pengar. Det är nämligen möjligt att ha tillräcklig betalningsförmåga för att låna pengar trots att man saknar en fast inkomst från anställning.

Om du har sparade pengar kan de i vissa fall utgöra underlag vid kreditprövning. Då krävs att du har tillräckligt mycket pengar för att täcka lönekostnaderna. Kapital får inte vara bundet. Din bostad räknas alltså inte som kapital i det här fallet.

Om du har mycket pengar investerade och får avkastning på kapital, kan också avkastningen utgöra underlag för lånet. Du måste dock ha rätt mycket pengar investerade för att enbart avkastningen ska räcka.

 

Låna med låg taxerad inkomst

När bankerna granskar dina inkomster är din inkomstdeklaration en viktig faktor. Där står hur mycket pengar du dragit in föregående år. Men saker kan förstås ha hänt sedan förra inkomstdeklarationen. Du kan fått nytt jobb som blivit en fast anställning, du kan ha tagit ett extrajobb som gör att du tjänar mer pengar nu.

Du kan då styrka inkomsterna genom att visa upp dina lönespecifikationer. Även här kan kraven skilja sig åt mellan olika långivare. I regel behöver du lönespecar för de tre senaste månaderna.

 

Låna utan inkomst med medsökande eller borgensman

De flesta banker erbjuder möjligheten att låna pengar tillsammans med en annan person. En medsökande. Ni är då två som delar på betalningsansvaret för lånet och banken utgår från era sammanlagda inkomster.

Om din medsökande har en god inkomst har du därför goda chanser att teckna ett lån även om din egna inkomst är låg. Ett annat alternativ är att ha en borgensman för lånet.

Borgensmannen går då i god för att du klarar av att betala skulden och övertar ansvaret om du inte kan betala.

 

Så kan du låna helt utan inkomst eller sparkapital hos en pantbank

Det enklaste sättet att låna pengar utan inkomst är att vända sig till en pantbank. Pantbanker är erbjuder pantlån. Pantlån är en låneform där du lånar med ett värdeföremål som säkerhet.

När du lånar hos en pantbank som Sefina lämnar du in ett värdeföremål som säkerhet för lånet. Det kan röra sig om en klocka, ett smycke, en mobiltelefon ett musikinstrument eller något annat värdefullt. Du får sedan möjlighet att låna pengar upp till föremålets värde.

Värdeföremålet du pantar vid ett pantlån som en försäkring som täcker pantbankens kostnader. Det innebär att du aldrig riskerar att hamna i skuld, betalningsanmärkningar eller hamna hos Kronofogden. Det värsta som kan hända är att du inte får tillbaka ditt föremål.

En annan fördel med att låna hos en pantbank är att vi inte behöver bry oss om din inkomst. Så länge du har ett föremål kan du alltså låna upp till det föremålets värde, oavsett hur din ekonomi ser ut i övrigt.

Har du ett föremål som är värt 200 000 kronor, kan du alltså låna upp till 200 000 kronor. Om inte vill eller kan betala tillbaka skulden, säljs föremålet på auktion.

Det här betyder att du inte behöver någon inkomst för att låna pengarna. Har du ett värdeföremål och är över 18 år kan du låna oavsett vad du tjänar.

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Totalsumma:
0,00:-
Totalsumma:
0,00:-
Continue Shopping
0