Nedan finner du allmänna villkor för Sefina Svensk Pantbelåning AB, org. nr 556011-8043, inklusive dess koncernbolag, (”Sefina”), tävlingar som publiceras i Sefinas eller tredje parts kanaler. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra tävlingsvillkor. Dessa tävlingsvillkor gäller i den mån inget annat har angetts i ett särskilt Tävlingsinlägg (definierat nedan). Vid skiljaktigheter mellan ett Tävlingsinlägg och dessa tävlingsvillkor ska Tävlingsinlägget gälla framför tävlingsvillkoren.

 

Särskilda villkor för tävlingen
Specifika villkor för respektive tävling och det pris du kan vinna anges i det tävlingsinlägg som publiceras av Sefina Pantbank i relevant kanal, till exempel sociala medier, på Sefina.se eller i någon av våra andra digitala kanaler (såsom applikationer) (” Tävlingsinlägget”).

Tävlingen pågår till och med det datum som anges i Tävlingsinlägget. Tävlingsbidrag som är Sefina Pantbank tillhanda först efter tävlingens slutid ingår inte i tävlingen.

Sefina Pantbank tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

 

Vem får delta i tävlingen?
Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige för att kunna delta i våra tävlingar.

Anställda av Sefina Pantbank, av juridiska personer inom samma koncern som Sefina Pantbank samt sådana anställdas familjer får inte delta i tävlingen.

 

Särskilt för tävlingar i sociala medier

Om tävlingar publiceras i sociala medier är denna inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till den valda sociala mediekanalen, till exempel Facebook eller Instagram.

För att kunna delta i tävlingen på sociala medier måste du ha en öppen profil. Din sociala medieprofil måste också vara skapad i enlighet med respektive plattforms villkor. Exempelvis måste du ha en fullständig version av Instagram/Facebook.

 

Rätt att använda ditt namn och din bild

Genom att delta i tävlingen godkänner du följande:

Rätt att använda din bild/dina bilder

Du ger Sefina Pantbank en icke-exklusiv, royaltyfri och världsomspännande rätt att, utan någon kompensation till dig, använda dina godkända bilder för marknadsföring i våra digitala kanaler (till exempel Instagram, Facebook, nyhetsbrev och på våra hemsidor). Denna rätt omfattar bland annat rätten att reproducera, distribuera, kopiera, ändra, dela och redigera dina godkända bilder.

Godkännande att använda ditt namn och/eller bild

Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor ger du dessutom oss tillstånd att använda ditt namn och din bild, utan någon kompensation till dig, för marknadsföring i våra kanaler enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800).

Ditt ansvar

Du garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till dina bilder och att du har tillstånd från alla personer som visas på bilderna till medverkan i reklamsammanhang för oss. Dessutom intygar du att vår användning av dina bilder inte bryter mot tredje parts rättigheter eller någon lag.

Du åtar dig vidare att hålla oss skadelösa från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part) i samband med användningen av bilderna som beskrivs ovan.

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
De uppgifter och eventuella bilder du lämnar om dig själv i samband med tävlingen kommer användas för att kunna administrera, behandla tävlingen och för att kunna erbjuda våra tjänster. Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. I samband med publicering av tävlingens vinnare kan personuppgifter komma att publiceras i Sefina Pantbanks kanaler, till exempel på Sefina.se, Facebook, Instagram och Twitter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy (https://www.sefina.se/integritetspolicy/).

 

Hur utses vinnaren?
Vinnaren utses genom lotteri eller av en jury utsedd av Sefina Pantbank. Meddelat vinstbeslut kan inte överklagas.

Beroende på tävlingen kan priset delas ut genom att du hämtar det i butik eller att det skickas hem till dig. Mer information finns i Tävlingsinlägget eller i vår kontakt med dig efter avslutad tävling.

Vinnaren presenteras på det datum och på det sätt som anges i Tävlingsinlägget. Vi kommer även kontakta vinnaren via den här användarprofilen om tävlingen i sociala medier.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Samtliga priser är personliga och kan inte överlåtas till annan. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.

Sefina Pantbank har rätt att ta bort deltagare, och begränsa framtida deltagande, vid konstaterat eller misstänkt missbruk relaterat till Sefina Pantbanks tävlingar och quiz.

 

Har du några frågor om våra tävlingar?

I Tävlingsinlägget finns information om hur du kontaktar oss om du har några frågor om tävlingen eller om du vill ta tillbaka ditt godkännande att vi delar din bild.

Du kan också kontakta Sefina Pantbanks kundservice. Ange i så fall vilken tävling som ärendet rör så att vi lättare kan hjälpa dig med din fråga.

 

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Totalsumma:
0,00:-
Totalsumma:
0,00:-
Continue Shopping
0