Historia

Anno 1884

Sefina har en lång och anrik historia. År 1884 startade den 30-årige grosshandlaren Frans Oscar Swartling företaget Svensk Pantbelåning. Den första butiken låg på Bellmansgatan 7 på Södermalm i Stockholm. Affärsverksamheten i Södermalms arbetarkvarter gick bra och redan i december 1885 öppnades en andra butik på Långsholmsgatan 14, också den på Södermalm. Hr.Swartling drev verksamheten fram till sin död 1918 då hans hustru Ellen Swartling tog över. Ellen var en av få kvinnor i ledningen för en svensk finansrörelse på sin tid. Hon drev företaget vidare fram till 72-års ålder, då sonen Bertil Swartling tog över.

Vid den här tiden var det inte ovanligt att människor lämnade in sina söndagskläder på måndag, för att lösa ut dem igen på fredag när lönen kom. På så sätt kunde man vara snyggt klädd till helgen igen. Ordet ”pant” kommer för övrigt från latinets ”panum” och franskans ”pan” som betyder tyg eller skjorta. Därifrån kommer ordet pantsätta; att lägga fram en pant – en dräkt.

2009 bytte Svensk Pantbelåning namn till Sefina, en förkortning för Secure finance.