Popkonst

22/02-2021

Popkonsten är en inriktning inom konsten som uppstod i England under tidigt 1950-tal. Många förknippar popkonsten med starka färger, kommersiella motiv och på sin höjd Andy Warhol. Men den är mycket mer än så.

Tillbaka

Popkonst

Vad är popkonst och hur påverkar den dagens konst?

Popkonsten, en evolution inom konstvärlden? Ett uppror mot den konventionella konstuppfattningen? Eller helt enkelt bara kreativa målningar utan baktanke? Vi tittar närmre på dess historia och de varierande åsikterna kring den.

Popkonstens historia

Den nytänkande moderna konststilen hade sin början under 1950-talet i Storbritannien. Uttrycket Popkonst myntades av gruppen IG (Independent Group) som bildades på Institute of Contemporary Art i London under tidigt 1950-tal.

Popkonsten kom att bli symbolen för motståndet till det traditionella och abstrakta måleriet som enligt popkonstnärerna ansågs vara tråkigt och gammeldags.

Grafik, collage och tryck var några utav de nya material och tekniker som nu introducerades till konstvärlden. Detta ledde till att konsten kunde massproduceras på ett annat sätt än tidigare vilket ledde till lägre kostnader.

Därför hade nu fler människor råd att köpa konst och popkonsten blev på så sätt en konst för alla.

Dock var det inte något som alltid var uppskattat, popkonsten fick mycket kritik och dess framgång ansågs vara en tillfällig banal modetrend. Popkonsten blev som störst i USA och fick sin absoluta storhetstid i New York under 1960-talet.

De amerikanska popkonstnärerna skiljde sig en aning från de brittiska. De hade som mål att uppnå estetisk och moralisk tomhet, de brittiska konstnärerna motiverade eller kommenterade många gånger sitt val av motiv.

Gemensamt för alla popkonstnärer var ändå att deras bilder inte hade någon djupare mening eller betydelse, trots detta ansågs de delta i samhällsdebatten med sina verk.

Anledningen till det var att konsten bedömdes ha en grund i inspiration och undersökande av den kommersiella populärkulturen. Det talade för att konstnärerna hade ett ifrågasättande av den äldre etablerade kulturen och den konventionella konstens gränser.

Det kan vara en av anledningarna till att denna typ av konst slog igenom även på ett kulturellt plan, något som många ofta förundras över hur den lyckades med. Popkonsten brukar idag betraktas som en av efterkrigstidens mest inflytelserika konstriktningar och kan ses som en av de första manifestationerna
postmodernism.

 

Vad vill popkonsten?

Popkonstutställning badankor

Det råder alltså delade meningar om konsten har ett djupare syfte än att bara vara just konst, eller inte. Något vi med säkerhet vet är att den kännetecknas med starkt färgglada målningar med lekfulla vardagsinspirerade motiv på allt från logotyper och reklamannonser till kändisfotografier och seriefigurer.

Konstnärerna tog inspiration från det nya konsumtionssamhället som uppstått efter kriget. Folk hade återigen råd att köpa materiella ting, Tv-apparater däribland.

Tv-kändisar, skådespelare och reklam blev därav väldigt aktuellt och användes av konstnärerna i popkonsten. Som tidigare nämnt var alltså populärkulturen i fokus för denna typ av konst.

 

Berömd och omtalad popkonst

Utställning med Andy Warhols målningar av Cambells soppburkar

Crying girl är ett känt verk inom popkonsten och är en avbildning av en gråtande kvinna i serieteckningsstuk av Roy Lichtenstein från 1963. Influenserna av serietidningar var återkommande i Lichtensteins verk och är något som många associerar till popkonsten.

Campbell’s soup cans är ett annat exempel, den skapades av Andy Warhol 1962 och är en målning av konservburkar för soppor från märket Campbell.

Andy Warhol låg även bakom de populära och färggranna avbildningarna av Marilyn Monroe. En av dessa målningar bär namnet Marilyn Diptych, som numer anses vara ett av världens inflytelserika moderna konstverk.

Återigen fanns det delade åsikter kring om det fanns ett syfte bakom att just använda Marilyn Monroe som motiv.

Konstexperter och historiker har haft många teorier kring symboliken som gömmer sig bakom porträttet. De ställde frågor som; varför använde han vissa färger och kompositioner? Vad var hans budskap till samhället?

Men det sägs bl.a att Warhol utförde denna typ av arbete för att referera till ett samhälle där en människa kan ses som en produkt istället för en person.

Andy Warhol själv menar på att det finns absolut ingenting som gömmer sig bakom några av hans verk.

Konstexperterna bestrider hans påstående och menar på att Warhol alltid försökte dölja känslor eller konstnärliga avsikter men att det tveklöst fanns mycket tankearbete bakom hans konst, inklusive Marilyn målningarna.

Om det är deras innerliga vilja att det ska finnas något mer hos denna revolutionära konstnär eller om det faktiskt ligger något i det de säger, kommer vi aldrig att få veta. Oavsett budskap, kvarstår det att bilden på Marilyn än idag är en symbol för den otroliga popkonströrelsen.

 

Popkonsten idag

Popkonststilen är fortfarande aktiv och inspirerar dagens konst och konstnärer. Den ikoniska genren går aldrig ur tiden och har bidragit till att konstnärer fått en större frihet att kunna skapa ett eget uttryck. Den har fått en speciell plats i konsthistorien och har verkligen satt sina spår.

Lie Lundberg

Lie är en Sefinas främsta värderingsexpert och erkänd kännare av konst, smycken och ädelstenar.

tack!

Tack för din värderingsförfrågan!
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Totalsumma:
0:-
Totalsumma:
0:-
Continue Shopping
0