Jade

04/05-2020

Jade – vacker och grönskimrande  och sannolikt den ädelsten som använts av människor under längst tid.  Men visste du att jade egentligen inte är en ädelsten utan två helt olika?

Tillbaka

Jade

Den gröna ädelstenen som dyrkas i Asien

Jade är kanske den ädelsten som använts av oss människor under längst tid. Under förhistorisk tid användes jade för att tillverka verktyg och vapen. Än idag är jade en av världens mest populära ädelstenar, framför allt i Kina där jade är mer eftertraktat än guld och diamanter.

Vad är jade?

Jade är inte egentligen inte en ädelsten utan två. Namnet Jade är nämligen ett samlingsbegrepp som avser två helt olika mineral med snarlika egenskaper. Dels nefrit, ett silikat som består av kalcium och magnesium. Dels jadeit (som också kallas kinesisk jade) som istället består natrium och aluminium. Det var först 1863 som den franske vetenskapsmannen Alexis Damour upptäckte att det man kallat jade egentligen var två olika material.

 

Nefrit jade är vanligast och är i regel billigare än jadeit. Nefrit som säljs som ädelstenen jade är oftast grön och något transparent men förekommer också i ljust gula, grå och vita nyanser. Jadeit finns i många olika färger som grön, vit, röd, gul, lila och blågrön. Grön jadeit, särskilt den gröna smaragdfärgade jadeiten, är mest eftertraktat. Jadeit är mer sällsynt och därför mer värdefull än nefrit. Om det inte går att skilja det två stenarna åt säger man kort och gott jade.

 

Fyndplatser och egenskaper

En ring i imperial jade
 
Både jadeit och nefrit är hårda, sega material med en hårdhet på 6,5 till 7 på Mohs hårdhetsskala. (Jadeit är något hårdare än nefrit). Det är hårdare än stål som ligger på 5,5 på samma skala. Både varianterna av jade är också tåliga och slitstarka material. Framförallt är jade segt och kompakt, vilket gör det till ett utmärkt material för att skapa detaljerade och intrikata skulpturer och figurer.

 

Jade förekommer på många platser i världen. Historiskt sett har den mest värdefulla jaden brutits i Myanmar fd Burma. Men även Kina, Kanada, USA och Nya Zeeland är viktiga fyndplatser.

 

Jade som säljs kommersiellt är ofta behandlat på något sätt. Eftersom behandlad jade är så vanlig klassificeras jade i tre olika kategorier, A, B eller C beroende på vilken typ av behandling som görs. Den vanligaste behandlingen är vaxning och blekning. Behandlingen sker vanligtvis redan på brytplatsen.

 

Merparten av den nefrit som används i smycken idag bryts på Nya Zeeland, medan Jadeit utvinns i Japan, Kalifornien och Myanmar fd Burma. Allmänt anses jade från Burma vara finast. Burma står ensamt för omkring 70 procent av produktion av riktigt fin jadeit i ädelstensklass.

 

Jade i historien

En kinesisk skulptur i nefrit jade
 
Jade är en populär ädelsten med en lång kulturhistoria. I Kina och stora delar av Asien betraktar man jade på samma sätt som vi i väst ser på smaragd, safir, rubin och diamant. Jade har aldrig varit lika populärt här som i Kina men på senare år har intresset för Jade ökat också här.

 

Vi människor har använt jade i verktyg och i smycken i minst 5 000 år, kanske så länge som 7 000- 8 000 år. Det finns kinesiska fornlämningar som pekar på att jade brutits och behandlats ända sedan 2000 år före vår tideräkning. Jade omnämns till och med i bibelns moseböcker.

 

Ursprungligen användes jade för att tillverka vapen och verktyg som knivar och yxor. Så småningom gick våra förfäder över till verktyg och vapen i metall men fortsatte att använda den vackra stenen i smycken, prydnadsföremål och andra konsthantverk.

 

Namnet jade kommer från spanskans piedra de ijada, som grovt översatt betyder sten för magen eller mellangärdet, och myntades av de spanska conquistadorerna som anlände i Sydamerika på 1500-talet. De spanska erövrarna förde sedan hem jade till Europa där den snabbt blev efterfrågad både för sin skönhet och påstådda medicinska egenskaper som att mildra magsmärtor.

 

Att spanjorerna och de andra kolonisatörerna fattade tycke för jade är inte konstigt. Mayaindianerna och flera andra av de ursprungliga kulturerna de nyanlända europeerna mötte hade länge satt stort värde på jaden. Under den förkoloniala tiden ansågs jade i Sydamerika vara mer värdefullt än guld. Bland ursprungsbefolkningarna fanns också många otroligt skickliga jadesnidare som utformade avancerade konst- och bruksföremål av mineralet.

 

Tråkigt nog behandlades inte lokalbefolkning väl av spanjorerna, många blev slavar som sattes i arbete i guldgruvor eller dog i sjukdomar som européerna förde med sig. Inom kort dog därför den lokala jadesnidarkonsten helt ut. I Kina som aldrig blev en europeisk koloni levde jadesnidarkonsten kvar. Av den anledningen är jadehantverk i den kinesiska stilen det mest spridda och uppskattade.

 

Hur värdefullt är jade?

Priset på jade varierar kraftigt beroende på kvalitet och utseende. Mest värdefullt är otvivelaktigt smaragdgrön genomskinlig jadeit. Helst ska den gröna färgen vara jämnt fördelad. Stenen ska inte ha några skiftningar i färg och vara något genomskinlig men inte för mycket. Jade som är för ljus, för mörk eller för genomskinlig är betydligt mindre värdefull och snudd på gratis i jämförelse med de mest eftertraktade varianterna.

 

Priset för jade varierar beroende på typ, kvalitet och utseende. Det går därför inte att ange ett specifikt pris per gram eller hekto som man kan för guld. I genomsnitt säljs jade som håller ädelstensklass för ungefär 600-700 kronor per gram. Men då ska man komma ihåg att varje bit jade värderas för sig och riktigt fina exemplar kan kosta betydligt mer än så.

 

Jadeit av den absolut högsta klassen, Imperial jade som har en jämn grön färg åt det smaragdgröna, kan mer än guld. Imperial jade som har rätt färg och genomskinlighet kan rentav kosta lika mycket som en diamant i hög kvalité per carat. I oktober 1997 såldes ett halsband med kulor i Imperial jade för mer än 9 miljoner dollar på auktionshuset Christie’s i London.

 

På senare år har priset på, framförallt, jadeit skjutit i höjden. Priserna på genomskinlig smaragdgrön imperial jade har ökat i värde mer än 1000 gånger under de senaste 30 åren.

 

Som alltid när ett material är dyrt och sällsynt förekommer imitationer i billigare material. Imiterad jade är därför vanligt. Imitationer kan bestå av allt möjligt, som färgat glas eller rentav vanlig hårdplast. Det är dessvärre vanligt att andra mineraler felaktigt beskrivs som jade. Det kan t.ex vara krysopras, serpentin, aventurin, bowenit, calsite, grossular (grönaktig granat) eller kvartsit.

 

Olika behandlingar och typer av jade

Nästan all jade som säljs kommersiellt har behandlats på något sätt för att förbättra stenens utseende. Eftersom det är svårt att se om och hur mycket en bit jade behandlats delas kommersiell jade in tre olika kategorier, A-, B- och C-jade.

 

A-Jade

Har tagits hand om med traditionella metoder som använts i hundratals år. Stenen har rengjorts med naturliga medel som tar bort smuts, behandlas med varmt vax för att täppa till ojämnheter och fylla i små sprickor och polerats så den blir blank och fin. A-jade har därför alltid sin naturliga färg och transparens.

 

Riktigt fina bitar av a-jade, särskilt jadeit, är mycket värdefulla och dyra. Om stenen eller smycket du håller är billig är de garanterat inte A-jade.

 

B-jade

Här läggs jade i salt- eller svavelsyra som bleker stenen och tar bort orenheter. Därefter impregneras stenen under tryck med vax för att täppa till ojämnheter. En nackdel med typ b-jade är att behandlingen kan försämras efter några år.

 

Stenarna blir spröda och missfärgas, om stenen utsätts för solljus eller värme. Typ b-jade är betydligt billigare än typ-A och säljs ofta som smycken eller mindre snidade figurer. Det är väldigt svårt att se om en bit jade behandlats eller inte och ofta krävs labbutrustning för att ta reda på hur det egentligen ligger till. Fråga alltid efter intyg när om du planerar att köpa en bit jade.

 

C-jade

Typ-C jade har oftast behandlats på samma sätt som typ b-jade men färgas också i eftertraktade färger. Färgen kommer att blekas med tiden, särskilt om den utsätts för värme eller solljus.

 

Det går att upptäcka om bit jade färgats om man studerar stenen i ett mikroskop eller spektroskop. Det går också att köpa särskilda förstoringsglas som har filter för identifiering av ädelstenar.
Seriösa handlare ska tala om hur stenen behandlats och skicka med certifikat.

 

C-jade är betydligt mindre värdefull än typ-A och B. Om du köper en bit jade av typ-C eller ett smycke som innehåller typ-C jade bör du räkna med att stenen inte kommer se likadan ut efter några år.

 

Typ D-jade

En fjärde variant är typ d-jade. Typ D-jade består av en bit riktig jade av sämre kvalitet som sammanfogats med en bit av något annat material, oftast plast eller glas. Typ-D-jade är mer att betrakta som en imitation. Seriösa ädelstenshandlare och juvelerare befattar sig överhuvudtaget inte med typ-D-jade och erkänner i de flesta fall inte ens begreppet.

 

Identifiera äkta jade enkelt

Det finns många andra stenar och mineral som liknar jade. För ett otränat öga kan det rentav vara svårt att skilja färgat glas från äkta jade.

 

Så hur man då skillnad på andra material och äkta vara? Enklast är förstås att vända sig till en seriös handlare eller fråga en ädelstensexpert. Men det finns två egenskaper som kan hjälpa även en lekman att skilja riktig jade från eventuella imitationer. De egenskaperna är stenens hårdhet och densitet. Störst hjälp har vi av hårdheten,

 

Det enklaste sättet att ta reda på om något består av äkta jade eller inte är att ta en kniv eller något annat föremål av stål och sedan försöka rispa eller göra hål på stenen. Om det är riktigt jade kommer det inte gå eftersom jade är betydligt hårdare än stål.

 

Om det däremot är en bit glas eller någon annan mjukare sten skulle det bli ett märke. Blir det inga märken är det med stor sannolikhet äkta jade. Nu rekommenderar vi förstås inte att du springer runt och rispar dyrbara smycken och konstföremål. Men är det äkta jade kommer som sagt inget att hända med stenen.

 

Se upp för falsk jade och imitationer

På grund av den stora efterfrågan och prisökningar på finare jade är det är vanligt att andra ämnen säljs som jade av oseriösa handlare.  Ofta använder säljaren ett namn som påminner om jade trots att det rör sig om ett material som inte har någonting med riktig jade att göra.

 

2018 publicerade USA´s nationella handelsinstitut en lista över missvisande och felaktiga beskrivningar för jadeliknande ämnen. I de flesta länder är det olagligt att använda de här namnen för material som inte är jade.

 

Ett vanligt förekommande exempel är färgad calsite och travertin, två vanligt förekommande mineral, som ofta säljs under namnet Mexican Jade. De förekommer ofta som tex schackpjäser, skrivbordsgarnityr eller andra prydnadssaker.

 

En annan variant är Indisk Jade som allt som oftast består av mineralet aventurine. Aventurine  har en grön färg  som påminner om jade och dessutom flera andra liknande egenskaper.  Aventurine har en hårdhet på 7 på Mohs skala, alltså hårdare än både stål och riktig jade.  Det går alltså inte att repa aventurine med ett metallföremål, vilket betyder att att materialet är svårt att skilja från äkta vara.

 

Falsk jade säljs under otaliga begrepp, så kallade handelsnamn som används för att ge intryck av att materialet i fråga är jade eller besläktat med jade.

 

Om någon försöker sälja en sten med något av följande namn är det inte äkta jade. Vi har valt att använda de engelska begreppen här eftersom risken för att stöta på falsk jade är störst när du köper från utländska handlare.

 

Vanliga namn för falsk jade:

Afghanistan Jade/Afghan jade – En variant av mineralet serpentin.
Alaska Jade – Består av mineralet pektolit.
American Jade – En form av californite.
Amazon Jade – Inte jade, består av grönfärgad fältspat
Fire Jade – En grönfärgad variant av opal, som visserligen är värdefull i sig men jade är det inte.
Jadeolite – Består av mineral syenit.
Jiuquan Jade – En annan variant av serpentin igen.
Mexican Jade – Består av onyx, travertine eller calcite.
Regal Jade – Helt vanlig kvarts som färgats grön.
South African Jade – Består av mineralet granat.
African Jade – Samma sak som South african jade. består av grönfärgad granat.
Andesine Jade – En typ av andesin.
Colorado Jade – Grön fältspat.
Fukien Jade – Grön täljsten, oftast färgad på kemisk väg.
Jadine – Består oftast av krysopras, en typ av kalcedon.
Lemon Jade – Serpentin.
Korean Jade – Består av a serpentin, bowenite, steatite eller någon annan variant av serpentin.
Mountain Jade – Består av mineralet dolomit.
New Jade – Serpentin igen.
Serpentine Jade – Föga överraskande är det här också serpentin.
Vesuvianite Jade – består av mineralet californite.
Albite Jade – Här är det två olika mineral som sammanfogats, a vit albite och grön actinolite.
Feather River Jade – Californite.
Indian Jade – Består av grön aventurin.
Jasper Jade – Består av jaspis eller serpentin.
Malaysian Jade – Täljsten som färgats grön.
Oregon Jade – består av jaspis eller granat.
Siberian Jade – Ytterligare en variant av serpentin.
Xiuyan Jade – Serpentin igen.
Russian Jade – Mer serpentin.
Swiss Jade – Består av jaspis.
Agate Jade – består precis som namnet antyder av agat
Australian Jade – Krysopras som färgats grön.
Dushan Jade – Har använts i tusentals år i Kina och säljs ofta som äkta jade men består egentligen av en kombination av fältspat och epidot.
Garnet Jade – Består grönfärgad granat.
Japanese Jade – Består av agat, antingen vit eller grönfärgad.

Lie Lundberg

Lie Lundberg är Senior Valutation Expert på Sefina. Lie är en auktoritet på smycken, klockor, konst, mode och ädelstenar och har mer än 30 års erfarenhet av värdering.

tack!

Din pantbox är beställd, och du kommer snart att få ett bekräftelsemail.
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Totalsumma:
0:-
Totalsumma:
0:-
Continue Shopping
0