Namnet smaragd (emerald på engelska) härstammar från det grekiska ordet smaragdos och latinets smaragdus som båda betyder grön sten. Lingvister har spårat ordets ursprung ännu längre tillbaka till det semitiska ordet izmaragd. Smaragden räknas som en av de fyra stora ädelstenarna tillsammans med diamant, rubin och safir.

 

Smaragder i historien

 

Smaragden har uppskattats för sin skönhet och använts som dekoration, i smycken och som handelsvara i tusentals år. Den första noterade försäljningen av en smaragd skedde på en marknad i antika Babylon (nuvarande Irak) omkring 4 000 år före vår tideräkning. Den egyptiska drottningen Cleopatra (69 f.kr – 30 f.kr) var känd för sin fascination för smaragder och hade till och med egna och mytomspunna smaragdgruvor. Länge var de egyptiska gruvorna den enda kända källan till smaragder.

Det dröjde ända till spanjorernas ankomst i Sydamerika tills nya fyndigheter upptäcktes. 1558, bara några år efter att de första conquistadorerna klev i land på den sydamerikanska kusten upptäcktes man smaragdfyndigheter i Muzo i nuvarande Colombia. De colombianska smaragderna var av en hittills oöverträffad kvalitet.

Därför är det kanske inte så konstigt att många av smaragderna som bröts i Colombia vid den här tiden letade sig hem till Europa och flera europeiska kungahus. Just de danska kungligheterna tycks ha haft en särskild förkärlek för smaragder. Det berömda smaragdgarnityret som är en del av av det danska kronjuvelerna innehåller några av de finaste och mest värdefulla smaragderna i världen. Det danska kungahuset anses sammantaget, av flera ädelstenskännare, ha världens främsta samling av smaragder.

 

Förekomst

Smaragder förekommer oftast i berggrund som innehåller mycket skiffer och kalk. När smaragder bryts är det inte sällsynt att man hittar smaragder som väger flera kilo. Men hela stenen består då inte av ren smaragd, det är endast mindre delar som håller ädelstensklass. De flesta smaragder som går att använda är små, på några få carat.

Men visst händer det att stora smaragder upptäcks. En av de största kända smaragderna någonsin, den så kallade Gachala-smaragden som hittades i Colombia, vägde 858 carat innan den bröts ner till mindre delar. En annan smaragdvärsting är greven av Devonshire, även den från Muzogruvan i Colombia, som vägde hela 1 383 carat. Greven av Devonshire går att beskåda på Natural History Museum i London.

 

Fyndplatser och produktion

Obehandlade smaragder
Sedan 1500-talet har Colombia, och framför allt gruvan i Muzo, varit världens ledande smaragdproducent. Smaragderna från Muzo är berömda för sin höga kvalitet, djupgröna färg och klarhet. Än idag står de colombianska gruvorna för omkring 60 procent av världens smaragdproduktion och stenarna därifrån håller generellt exceptionellt hög kvalitet.

Under 1900-talet upptäcktes smaragder på flera andra platser i världen och konkurrerande gruvor etablerades. Men få av dem kommer i närheten av de colombianska smaragderna. Varken i volym eller kvalitet.

Idag bryts smaragder i bland annat Brasilien, Tanzania, Australien, Indien, Zambia, Ryssland, Sydafrika, Pakistan och Zimbabwe. Vid sidan av Colombia kommer störst mängd smaragder från Brasilien.

De brasilianska smaragderna har ofta en fantastisk djupgrön färg men få av dem är tillräckligt klara för att räknas till smaragdernas toppskikt och kan sällan mäta sig med de colombianska muzosmaragderna. Smaragder av fin kvalitet utvinns också i Ryssland, Pakistan och Zambia. Den enda kända europeiska smaragdfyndigheten finns i Norge. De norska smaragderna är emellertid generellt små och håller inte lika hög kvalitet som smaragder från sydligare breddgrader.

Om vi pratar om kvalitet finns egentligen bara två platser som kommer i närheten av de colombianska smaragderna. De två afrikanska grannarna Zambia och Zimbabwe. Smaragder från Zambia håller hög kvalitet men gruvorna där producerar inte i närheten lika stora volymer som de colombianska.

I Zimbabwe (dåvarande Sydrhodesia) upptäcktes 1956 smaragder av otroligt hög kvalitet i den numer berömda Sandawanagruvan. Under omkring 20 år producerade Sandawana smaragder av genomgående hög kvalitet. Det visade sig snabbt att Sandawana-smaragderna innehöll en väldigt hög koncentration av krom som gav smaragderna en ovanligt djup grön färg samtidigt som de höll en otroligt hög kvalitet i övrigt.

Sandawana-smaragderna kunde säljas för hittills oöverträffade priser per carat. Tråkigt nog skulle smaragdproduktionen där inte bestå. Under sjuttiotalet utbröt ett kolonialt befrielsekrig i Zimbabwe/Rhodesia som slutade med att Robert Mugabe kom till makten 1980. Sedan dess har väldigt få smaragder lämnat Zimbabwe.

 

Värdering av smaragder

Smaragder på undersökningsbordet
Vid värdering av smaragder finns det fyra kategorier (fyra C:n) att hålla reda på, precis som vid värdering av diamanter. Dessa är color, cut, clarity och carat alltså färg, slipning/snitt, klarhet och karat (vikt). Vid värdering av smaragder är det dock alltid färgen som smäller högst.

Tidigare hade man som regel vid klassificering av smaragder att de måste innehålla krom för att räknas som en smaragd. På senare år har man luckrat upp den regeln något och räknar även beryll utan krom, som i stället får sin gröna färg från vanadin och järn, som smaragder förutsatt stenen i fråga har rätt färg och klarhet.

En smaragd ska vara grön. Antingen åt blågrönt eller en ren grön färg. Den gröna färgen ska vara så djup/stark grön som möjligt, samtidigt som stenen ska vara så klar/genomskinlig som möjligt.

Smaragder inspekteras inte lika noggrant visuellt som diamanter där man använder lupp eller förstoringsglas. Ibland räcker det med att titta på smaragden med blotta ögat och utan optisk förstärkning. Anledningen är att man har betydligt större tolerans för fel som inneslutningar och sprickor vid värdering av smaragder.

Eftersom smaragder som är helt felfria i praktiken inte förekommer naturligt anses en smaragd vara perfekt om man inte kan upptäcka synliga fel och sprickor med blotta ögat. Men då gäller det att stenen har rätt kulör.

 

Vilka smaragder är mest värdefulla?

 

Grundregeln är att ju djupare grön en smaragd är desto mer eftertraktad och värdefull är den. Omvänt gäller att ljusare gröna smaragder är mindre värda. Det finns till och med en gräns för hur ljus en smaragd får vara. Riktigt ljusa gröna bitar beryll räknas inte som smaragd utan är kort och gott grön beryll.

Helt felfria smaragder förekommer som sagt i princip aldrig i naturen. Men vissa bitar kan komma riktigt nära. Sådana smaragder är extremt värdefulla. Med det sagt behöver inneslutningar inte göra en smaragd mindre värdefull. Många menar tvärtom att mindre fel som inneslutningar och sprickor gör smaragden vackrare och ger den ett större djup.

 

Imitationer och syntetiska smaragder

 

Smaragder av hög kvalitet är väldigt eftertraktade och en av de mest exklusiva ädelstenarna. Som med alla andra väldigt dyrbara material är det därför vanligt att imitationer av billigare material tillverkas. En imitation av smaragd kan bestå av helt vanligt färgat glas alternativt färgad kvarts (bergkristall) men även andra material förekommer. En välgjord imitation kan vara riktigt övertygande, så se upp om du köper en smaragd privat.

Det är också möjligt att tillverka konstgjorda syntetiska smaragder i laboratorier, på samma sätt som man kan tillverka diamanter och pärlor. Rent tekniskt är en syntetisk smaragd lika mycket smaragd och äkta som en som brutits i en gruva då de är av samma kemiska sammansättning som en naturlig.

Trots att de syntetiska smaragderna kan vara av minst lika bra kvalitet som naturliga smaragder (om inte bättre) är de värda betydligt mindre pengar. Det är därför obligatoriskt för säljaren att berätta för eventuella kunder att det rör sig om en naturlig eller en konstgjord smaragd.

Konstgjorda smaragderna är dock inte nödvändigtvis billiga. Företaget Chatam som tillverkar syntetiska ädelstenar av hög kvalitet kan ofta begära fler tusen kronor per carat för sina finaste syntetiska smaragder.

 

Egenskaper och slipning av smaragder

 

Smaragd är ett hårt material. På Mohs tiogradiga hårdhetsskala som används för ädelstenar och metaller har smaragden ett värde på 7,5-8. Som jämförelse kan nämnas att industristål har en hårdhet på ungefär 5,5 på samma skala (diamant är en tia). Även om en smaragd har en hårdhet på 7,5-8 är den relativt skör och känslig för slag och temperaturväxlingar.

Smaragder har dessutom ofta gott om inneslutningar. Inneslutningar är små hålrum i stenen som innehåller luft eller föroreningar av andra ämnen. Smaragder kan därför lätt spricka på ett sätt som är svårt att förutsäga, när man slipar dem.

På grund av sprödheten var det länge knepigt för juvelerare att dela och slipa smaragder. Tidiga juvelerare hade stora problem med att smaragderna sprack i mindre delar vid slipningen. Så småningom utvecklades därför en särskild slipning med det träffande namnet smaragdslipning.

 

Smaragdslipade stenar har långa fasetter med trubbiga hörn och liknar en kudde till formen. Det innebär att risken för att stenen spricker minskar radikalt samtidigt som man får fram en sten som reflekterar mycket ljus. Slipningen blev snabbt populär och används idag även på andra ädelstenar som diamanter, rubiner och safirer.

Det är främst riktigt fina smaragder som slipas till med smaragdslipning eller någon av de andra klassiska slipningarna för ädelstenar. Mindre värdefulla smaragder, exempelvis de som inte är tillräckligt klara slipas ofta till cabochon och används inte sällan i halsband. En cabochon är oval med rundad överdel och platt undersida eller kulformad.

 

Behandling av smaragder

 

Naturliga smaragder har så gott som alltid sprickor och inneslutningar, små håligheter som innehåller luft eller föreningar. För att göra smaragder ännu mer tilltalande och för att förstärka dess lyster behandlas de flesta smaragder med olja.

Oljebehandligen utförs vanligtvis direkt vid brytplatsen, genom att lägga stenarna i ett oljebad. Processen upprepas i regel flera gånger. Oljan tränger i stenen och döljer sprickor och inneslutningar. Eftersom oljebehandlingen förstärker smaragdens ädla egenskaper och döljer fel är fina smaragder som obehandlade eller väldigt sparsamt oljebehandlade värda mer pengar än rikligt behandlade stenar. Det förekommer obehandlade smaragder på marknaden, men de är extremt sällsynta och dyra.

Om du köper en smaragd eller ett smycke som innehåller smaragder kan du utgå från att de är oljebehandlade. Seriösa handlare skickar alltid med ett certifikat som visar som om och hur stenen behandlats. En stående rekommendation från ädelstensexperter är ändå att alltid be om ett behandlingsintyg när du köper en smaragd, i varje fall om köpet sker i investeringssyfte. Det är nämligen väldigt svårt att avgöra om en smaragd oljebehandlats och hur mycket.

Tänk också på att oljan försvinner med tiden, vilket gör stenen mer spröd och eventuella sprickor mer framträdande. Äldre stenar kan därför behöva oljebehandlas igen. Men det är definitivt inget du bör ge dig på hemma i köket. Gå till en professionell juvelerare!

 

Förvaring och skötsel av smaragder

 

Smaragd är som vi sett ett hårt men ganska skört material. På grund av sprödheten ska man undvika att utsätta stenen för hårda stötar och kraftiga temperaturväxlingar (från bastu till kallbad) eller aldrig rengöra smaragder i ultraljudstvätt (det finns särskilda ultraljudstvättar för smycken).

Särskilt om de behandlats med olja, vilket gäller nästan alla smaragder. Man ska inte heller tvätta smaragder med tvål eller diskmedel. Då riskerar du att oljebeläggningen försvinner, vilket leder till att sprickor och inneslutningar blir mer framträdande.

Eftersom smaragder är hårda kan de repa andra stenar som har lägre hårdhet. Hårdare stenar som diamant och safir kan på samma sätt repa en smaragd. Av den anledningen är det bra om du förvara dina smaragder eller smycken med smaragder separat för att undvika att de repas eller repar andra smycken.

 

Några tips för dig ska köpa en smaragd:

  • Färgen betyder mest. Titta på smaragden uppifrån (när den ligger ner på ett bord) En bra smaragd ska vara så djup grön som möjligt men samtidigt klar.
  • Smaragden ska vara inte vara alltför vara för mörk eller ljus, och inte heller för blåaktig eller för gulaktig.
  • Inga synbara färgzoneringar.
  • Ju färre inneslutningar desto bättre.
  • Om du får chans att köpa en klövergrön smaragd som är nästan transparent till ett billigt pris, är den med största sannolikhet inte en naturlig smaragd utan en syntetisk smaragd eller en imitation.

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Totalsumma:
0,00:-
Totalsumma:
0,00:-
Continue Shopping
0